Postitatud

Gureaki keskuse külastus Baskimaal Hispaanias

Kaitstud töö juhendajad külastasid 7-10. novembril 2023 Gureaki töökeskust Donostias Hispaanias. Soovisime näha, kuidas toimivad töötoad mujal Euroopas ning saada mõtteid Astangu töötubadega edasiminekuks. Gureak on mitte tulu toov ettevõte, kes toimib nagu erafirma, ettevõtte loojaks on erivajaduste lastevanemate liit. Keskus sai alguse 50 aastat tagasi, kui lapsevanemad hakkasid otsima töövõimalusi oma lastele. Tänaseks on sellest väljakasvanud suuruselt teine ettevõte Baskimaal, mis annab tööd ca 6000 inimesele ja omab tehaseid enamikes suuremates linnades ja asulates maakonnas. Töötajaskonnast 82% on erivajadustega ning ainukesena ei tegeleta vaegnägijatega.

Keskus on jagatud neljaks eri osakonnaks.

Tööstus – toodetakse erinevaid tööstustooteid, näiteks juhteköidikuid Valeo toodetavatele autotuledele. Gureki keskusel on olemas ka plastivalu ja juhtmete valmistamise tehas, kus toodetakse detailid, mis pannakse erivajadustega inimeste poolt tehases kokku.
Turundus – olemas on oma trükikoda, kus trükitakse, pannakse ümbrikusse ja saadetakse välja masspostitusi. Näiteks meie kohaloleku ajal oli komplekteerimisel kirjad, millega teostati sõeluuringut. Ümbrikusse lisati ka konteiner sõeluuringu proovi jaoks. Samuti on neil üheks püsitööks ka ühe kütusefirma püsikliendiprogrammi haldus. Need olid vaid mõned näited nende igapäevatöödest.
Teenindus – teenindajad töötavad mitmes sfääris, näiteks pesumajas, aianduses ja toitlustuses.
Koolitus – peamine suund on omale uute töötajate koolitamine aladel, milles Gureak tegutseb.

Siiski on olemas ka avatud tööturu programm ning ka sotsiaalteenus neile, kelle võimed ei ole piisavalt suured töökohal töötamiseks. Kui tuua paralleele Astanguga, siis sotsiaalteenus omab Astangu töötubadega kõige rohkem sarnaseid jooni.
Kokkuvõttes oli juhendajatele hariv õpiränne. Nägime, kuidas asju on võimalik teha ja kuhu areneda. Siiski arvame, et päris sellist ettevõtet Eestis vaja ei ole, kuna võimekamad erivajadusega inimesed leiavad meil töökoha avatud tööturul ning tegeleda tuleb nendega, kes selleks suutelised pole.

Õpiränne toimus Euroopa Liidu programmi Erasmus+ rahastusel.

Gureaki keskus, Baskimaa
Gureaki pesumaja
Gureaki pesumaja
Gureaki plastivalu ja juhtmete valmistamise tehas