Postitatud

Mida tõi meile aasta 2024

Eelmise aasta lõpuga sai läbi pikaajalise kaitstud töö teenuse piloteerimine. Kuigi teenus on erivajadustega inimeste jaoks vajalik, siis kahjuks raha sellega jätkamiseks riik ei leidnud. Seda, et teenus lõpetatakse
anti teada juba 2023 aasta esimeses pooles, kuid kuni selle aasta alguseni valitses teadmatus, mis saab edasi. Info, et kaitstud töö töötajad saavad soovikorral liikuda Töötamise toetamise (TT) teenusele tuli küll juba kooliaasta alguses, kuid kas sellele teenusele luuakse ka kohti juurde, oli teadmata. Tegime igaks juhuks juba varakult avalduse teenuse taotlemiseks kõikide töötajatega ära, kes jätkata soovisid.

Aastavahetusele läksime vastu teadmisega, et 28-st töötajast
on järjekorras 20 inimest, ülejäänud kas ei soovinud ise või siis ei mahtunud oma erivajaduse või vanuse tõttu teenuse saajate sihtgruppi. Kas, keda ja
millal meile teenusele suunatakse, oli aga seni ebaselge. Esimene suunamine saabus 4 jaanuaril ning sealt 2 nädala jooksul lisandus neid veel 17. Ühe töötaja puhul leppisime kokku, et ta tuleb meile ISTE teenuse kaudu ning viimast suunamist ootasime märtsi keskpaigani.

Kuna TT teenus ei ole kaitstud tööga võrreldav ei sisu ega ka rahastuse poolelt, siis eelmise aastaga võrreldes oleme olnud sunnitud tegema mõningad muudatused. Töökohtade arv on vähenenud ja ühes sellega on meil ka üks juhendaja vähem. Oleme avatud 4 päeva asemel 3 päeva nädalas. 

Mis aga pole muutunud on töö, mida teeme. Jätkuvalt teeme puu-, käsi- ja lihttöid, ning ka keraamika pole
kuhugi kadunud. Meie tooteid saab jätkuvalt osta meie e-poest või siis Astangul kohapeal.

Postitatud

Gureaki keskuse külastus Baskimaal Hispaanias

Kaitstud töö juhendajad külastasid 7-10. novembril 2023 Gureaki töökeskust Donostias Hispaanias. Soovisime näha, kuidas toimivad töötoad mujal Euroopas ning saada mõtteid Astangu töötubadega edasiminekuks. Gureak on mitte tulu toov ettevõte, kes toimib nagu erafirma, ettevõtte loojaks on erivajaduste lastevanemate liit. Keskus sai alguse 50 aastat tagasi, kui lapsevanemad hakkasid otsima töövõimalusi oma lastele. Tänaseks on sellest väljakasvanud suuruselt teine ettevõte Baskimaal, mis annab tööd ca 6000 inimesele ja omab tehaseid enamikes suuremates linnades ja asulates maakonnas. Töötajaskonnast 82% on erivajadustega ning ainukesena ei tegeleta vaegnägijatega.

Keskus on jagatud neljaks eri osakonnaks.

Tööstus – toodetakse erinevaid tööstustooteid, näiteks juhteköidikuid Valeo toodetavatele autotuledele. Gureki keskusel on olemas ka plastivalu ja juhtmete valmistamise tehas, kus toodetakse detailid, mis pannakse erivajadustega inimeste poolt tehases kokku.
Turundus – olemas on oma trükikoda, kus trükitakse, pannakse ümbrikusse ja saadetakse välja masspostitusi. Näiteks meie kohaloleku ajal oli komplekteerimisel kirjad, millega teostati sõeluuringut. Ümbrikusse lisati ka konteiner sõeluuringu proovi jaoks. Samuti on neil üheks püsitööks ka ühe kütusefirma püsikliendiprogrammi haldus. Need olid vaid mõned näited nende igapäevatöödest.
Teenindus – teenindajad töötavad mitmes sfääris, näiteks pesumajas, aianduses ja toitlustuses.
Koolitus – peamine suund on omale uute töötajate koolitamine aladel, milles Gureak tegutseb.

Siiski on olemas ka avatud tööturu programm ning ka sotsiaalteenus neile, kelle võimed ei ole piisavalt suured töökohal töötamiseks. Kui tuua paralleele Astanguga, siis sotsiaalteenus omab Astangu töötubadega kõige rohkem sarnaseid jooni.
Kokkuvõttes oli juhendajatele hariv õpiränne. Nägime, kuidas asju on võimalik teha ja kuhu areneda. Siiski arvame, et päris sellist ettevõtet Eestis vaja ei ole, kuna võimekamad erivajadusega inimesed leiavad meil töökoha avatud tööturul ning tegeleda tuleb nendega, kes selleks suutelised pole.

Õpiränne toimus Euroopa Liidu programmi Erasmus+ rahastusel.

Gureaki keskus, Baskimaa
Gureaki pesumaja
Gureaki pesumaja
Gureaki plastivalu ja juhtmete valmistamise tehas